กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

ภาพข่าวกิจกรรม

“สวนดุสิต คุยสร้างงาน” หัวข้อ Suandusit : Do it now
7 พฤษภาคม 2561
 
สวนดุสิต คุยสร้างงาน หัวข้อ กลยุทธ์ Six Plus กับการพัฒนาองค์กร
3 พฤษภาคม 2561
 
อบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 65
21 เมษายน 2561
 
อบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 64
17 มีนาคม 2561
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marketing Boom for Business Agency of SDU”
2 เมษายน 2561
 
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) รุ่นที่ 6
วันที่ 30 มีนาคม 2561
 
โครงการ "ศาสตร์พลังตัวเลข พลิกวิกฤติ SME"
25 มีนาคม 2561
 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO รุ่นที่ 1 สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9 มีนาคม 2561
 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2561
2 มีนาคม 2561
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ศาสตร์พลังงานตัวเลข พลิกชีวิตได้จริงหรือ
27 กุมภาพันธ์ 2561
 
12345678910...
  ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411