กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2561
31 พฤษภาคม 2561
 
ประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2561
30 พฤษภาคม 2561
 
“สวนดุสิต คุยสร้างงาน” หัวข้อ Digital Literacy กับการพัฒนางานเชิงรุก
23 พฤษภาคม 2561
 
อบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 66
12 พฤษภาคม 2561
 
“สวนดุสิต คุยสร้างงาน” หัวข้อ Personal Branding (ภาพลักษณ์ของบุคคล)
8 พฤษภาคม 2561
 
ประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (วาระพิเศษ)
7 พฤษภาคม 2561
 
“สวนดุสิต คุยสร้างงาน” หัวข้อ Suandusit : Do it now
7 พฤษภาคม 2561
 
สวนดุสิต คุยสร้างงาน หัวข้อ กลยุทธ์ Six Plus กับการพัฒนาองค์กร
3 พฤษภาคม 2561
 
อบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 65
21 เมษายน 2561
 
อบรมเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 64
17 มีนาคม 2561
 
12345678910...
  ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411