โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 63
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ศาสตร์พลังงานตัวเลข ตอน เบอร์แห่งความรัก
 
ประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (วาระพิเศษ)
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม Digital Marketing Trend 2018
 
การประชุมวิทยากรประจำกลุ่ม โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 กระทรวงต่างๆ
สถาบันการศึกษา
รัฐบาล และเอกชนไทย

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ ระยะที่ 63
15 กุมภาพันธ์ 2561
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ศาสตร์พลังงานตัวเลข ตอน เบอร์แห่งความรัก
13 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประชุมบุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (วาระพิเศษ)
12 กุมภาพันธ์ 2561
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม Digital Marketing Trend 2018
8 กุมภาพันธ์ 2561
 
การประชุมวิทยากรประจำกลุ่ม โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
7 กุมภาพันธ์ 2561
 
การประชุมหัวหน้าฝ่ายของศูนย์ฯ เพื่อสรุปการดำเนินงาน ความก้าวหน้าโครงการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ
6 กุมภาพันธ์ 2561
 
การประชุมฝ่ายโครงการพิเศษของศูนย์ฯ เพื่อสรุปการดำเนินงาน ความก้าวหน้าโครงการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ
6 กุมภาพันธ์ 2561
 
โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
31 มกราคม 2561
 
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมสถานที่และความพร้อมในการจัดการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
31 มกราคม 2561
 
การประชุมวิทยากรเพื่อเพิ่มเนื้อหาวิชาในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
31 มกราคม 2561
 
12345678910...
  ©2012 : www.hcdsuandusit.com | ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
189 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 022416543-6 โทรสาร 02-668-9411